Raadsman bijeen met geloofsbedienaren ISN

Op 18 januari 2018 vond er onder leiding van Prof. dr. Yavuz Ünal (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag) een conferentie plaats voor geloofsbedienaren. De conferentie werd gehouden in de conferentiezaal van de ISN Sultan Ahmet Moskee te Zaandam en werd bijgewoond door vaste, tijdelijke en vrouwelijke geloofsbedienaren. Naast Raadsman Ünal werd de bijeenkomst ook bijgewoond door Salih Söğüt (plaatsvervangend Attaché voor Religieuze Zaken te Rotterdam) en Mehmet Yürek (plaatsvervangend Attaché voor Religieuze Zaken te Deventer).

De bijeenkomst begon met een recitatie uit de Koran en een openingstoespraak van Yavuz Ünal. Ünal benadrukte in zijn toespraak dat de geloofsbedienaren die dienstdoen in Nederland als het ware de spirituele rol vervullen van erfgenaam van de profeet Mohammed en om die reden zich te allen tijden horen te richten op moskeegangers van welke leeftijd dan ook, zodat de Islam op de juiste manier wordt overgedragen en gepraktiseerd. Verder onderstreepte Ünal dat plekken waarop de Islam ondeskundig wordt onderwezen, het ene uiterste, zijnde overdaad (ifrāṭ), en het andere uiterste, tekortkoming (tafrīṭ), onvermijdelijke taferelen zijn. Hij voegde daaraan toe dat niet verketteren (takfīr) of buitensluiting, maar acceptatie centraal moet staan. Verder zei hij dat men niet geleid moet worden naar ongewenste nieuwlichterij (bidʿa), maar naar het authentieke pad van de Profeet (sunna). Volgens Ünal zal dit zich uiten in gelukzaligheid, vrede, rust en wederzijds vertrouwen tussen mensen.

In het vervolg van zijn toespraak wees Ünal erop dat hij als Raadsman voor Religieuze Zaken de komende tijd veel zal optrekken met de geloofsbedienaren en de nieuw aangestelde Attachés voor Religieuze Zaken om gezamenlijk invulling te geven aan een concept van religieuze advisering. Hierbij worden ook vrouwelijke en tijdelijke geloofsbedienaren betrokken. Ünal wees op de ontwikkeling van nieuwe concepten die ISN zal introduceren, die voor iedereen toegankelijk zullen zijn. Verder gaf Ünal informatie over nieuwe initiatieven waarbij er hulp wordt ingezameld voor behoeftigen en vroeg hij de geloofsbedienaren hem actief te steunen in deze missie.

Voorts gaf onderwijscoördinator Mücahit Batman een presentatie over de hulpverlening in deelstaat Rakhine in Myanmar, een gebied dat Batman afgelopen jaarwisseling namens ISN heeft bezocht. De bijeenkomst eindigde met een vraag-en-antwoordsessie.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.