Persverklaring n.a.v. agressie tegen Emir Sultan Moskee Amsterdam

Het is niet de eerste keer dat een moskee aangesloten bij de Islamitische Stichting Nederland (ISN) doelwit is van verschillende soorten van agressie. Vandaag, 18 januari 2018, is de Emir Sultan Moskee te Amsterdam het doelwit geworden van een gewetenloze daad.

Turken en Moslims maken onlosmakelijk onderdeel uit van de Nederlandse samenleving. Een aanval op de Emir Sultan Moskee alsmede een aanval op ISN is daarmee een aanval op de Nederlandse democratische samenleving.

Met de onderhavige aanval trachten de daders een tweespalt te creëren waarbij Turken en moslims zich afzetten tegen de Nederlandse samenleving. Deze daad wordt door ISN gekwalificeerd als racisme, haatzaaien, opruiing, discriminatie, xenofobie en bedreiging jegens Turkse Nederlanders en moslims. De aanval van vandaag is schokkend en heeft een ontwrichtende impact op de Nederlandse samenleving. ISN zal ervoor waken dat de doelstelling van deze lafaards niet verwezenlijkt wordt. ISN zal zich altijd inzetten voor een samenleving waarbij een ieder wordt gerespecteerd ongeacht zijn religie of zijn afkomst.

ISN roept gezaghebbende instanties op om zich te distantiëren van de aanval op ISN en de moskeeën.

ISN heeft autoriteiten er meerdere malen op gewezen dat ISN alsmede de moskeeën in Nederland op verschillende wijze worden aangevallen. In een aantal gevallen heeft dit zelfs geleid tot geweld, vernielingen en brandstichtingen jegens moskeeën en Turkse Nederlanders. ISN is van mening dat de overheid daadkrachtig dient op te treden door de moskeeën beter te beschermen tegen deze vorm van agressie. Dergelijke agressie hoort niet thuis is een democratische samenleving. ISN merkt op dat de put gedempt moet worden voordat het kalf is verdronken. Derhalve dringen wij er bij de betrokken autoriteiten op aan om passende maatregelen te nemen.

Inmiddels is er een strafrechtelijk onderzoek gaande en zullen de ontwikkelingen in het strafrechtelijk onderzoek nauwlettend door ISN gevolgd worden.

Het Bestuur van Islamitische Stichting Nederland

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.