PERSBERICHT ISN: VRIJDAGDIENST MOSKEEËN GAAT NIET DOOR

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus en de richtlijnen die de Nederlandse overheid heeft opgesteld, heeft ISN besloten om met ingang van vrijdag 13 maart 2020 een tijdelijke stop te zetten op de deelname aan het vrijdaggebed (ṣalāt al-jumuʿa) in alle 148 ISN-moskeeën. 

Wij willen al onze moskeebezoekers vriendelijk verzoeken om gehoor te geven aan deze oproep en om voorlopig niet deel te nemen aan onze vrijdagdiensten.

Dit is een tijdelijke noodmaatregel die van kracht blijft tot nader order. Houd de website in de gaten voor eventuele wijzigingen en/of aanscherping van deze maatregel.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.