Pedagogie-seminars met succes afgerond

De door de afdeling Onderwijscoördinatie van ISN opgezette vernieuwingsvoorbereiding van het religieuze onderwijs, is in de vorm van vijf verschillende seminars afgerond. Aan de seminars – die op vijf locaties plaatsvonden – namen vele onderwijsvrijwilligers deel.

In totaal namen 579 onderwijsvrijwilligers deel. De seminars werden gehouden bij de ISN Sultanahmet Moskee te Zaandam, ISN Eyup Sultan Moskee te Groningen, ISN Süleymaniye Moskee te Tilburg en bij ISN Laleli Moskee te Rotterdam. Met hun deelname hebben de onderwijsvrijwilligers hun competenties verder kunnen ontwikkelen.

Gedurende de seminars hield Mucahit Batman (hoofd Onderwijscoördinatie ISN) een presentatie met daarin het nieuwe onderwijssysteem van ISN. Daarin werden de doelen op korte, middellange en lange termijn gedeeld met de deelnemers. Ook introduceerde hij het vernieuwde onderwijsmateriaal. Daarnaast motiveerde hij de deelnemers zich op te geven voor een pilot waarin nieuwe onderwijsmethoden getoetst worden op haalbaarheid.

Elke seminar werd bijgewoond door onderwijsdeskundigen, die informatie gaven over onderwijsmethoden binnen religieus onderwijs en over beoordelingscriteria & prestatiemeting.

Uit een gehouden enquête (met een respons van 309 ingevulde enquêtes) blijkt dat deelnemers vaker soortgelijke bijeenkomsten willen wonen die met een frequentere regelmaat worden georganiseerd. Een andere noemenswaardige conclusie is dat een groot aantal moskeeën zich hebben opgegeven om als proefregio te dienen in het kader van onderwijspilots.

Aan het eind van elke seminar kregen deelnemers een certificaat van deelname uitgereikt. De onderwijsdeskundigen kregen een geschenk uitgereikt.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.