Ruim 1.100 jongeren bijeen bij het jaarlijkse iftar-programma

Net als voorgaande jaren heeft de Jongerencommissie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) ook dit jaar een grootschalige iftar-bijeenkomst gehouden. De bijeenkomst vond plaats op zaterdag 10 juni 2017 bij het evenementenhal Royal Weddings te Druten. Met 1.100 deelnemers was de belangstelling erg groot.

Aan de iftar namen jongeren uit diverse etnische groepen deel. Het iftar-programma werd geleid door Yasin Kocadağ (Lid ISN Jongerencommissie en tevens geloofsbedienaar te ISN Eyup Sultan Moskee te Apeldoorn) en Abdulsamed Dinlenmez (organisatieverantwoordelijke ISN Jongeren). Het programma begon met een recitatie uit de Koran. Vervolgens hield Ayhan Tonca (Lid Raad van Bestuur ISN) een toespraak, waarin hij aangaf dat alle deelnemers een onderdeel zijn van de Nederlandse maatschappij en het om die reden noodzakelijk is om proactief bij te dragen aan de toekomst van Nederland. Vervolgens nam Mehmet Yürek (plaatsvervangend voorzitter ISN) het woord. In zijn toespraak benadrukte Yürek dat deze en vergelijkbare bijeenkomsten een goed instrument vormen om mensen met elkaar te laten binden. Ook sprak Zafer Ateş (Consul Generaal te Deventer) de deelnemers toe. Hij sprak zijn tevredenheid uit over de aanwezigheid van jongeren met diverse etnische achtergronden. Tot slot sprak Yusuf Acar (voorzitter Raad van Bestuur) de aanwezigen toe met een videoboodschap. Hij bedankte de organisatoren voor hun inzet.

Het iftar-programma bestond uit diverse interactieve onderdelen, tot tevredenheid van de deelnemers. Ook werd er tijdens het programma aandacht gevraagd voor een liefdadigheidsproject in Afrika, dat bestaat uit het bouwen van een waterput. Daarnaast werd een korte kennisquiz gehouden en vond er een sketchvertoning plaats. Verder werden er awards uitgereikt aan jongerenverenigingen die bijzondere prestaties hebben geleverd. Naast vele jongeren van diverse komaf namen ook bestuurs- en personeelsleden van ISN, geloofsbedienaren, leden van jongerenafdelingen van lokale moskeeorganisaties, lokale moskeebestuurders en attaché-medewerkers voor religieuze zaken deel.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.