Ingebruikname onderwijsmateriaal ISN

In het kader van het uitrollen van een uniform religieus onderwijssysteem binnen ISN-moskeeën, heeft de Afdeling voor Onderwijscoördinatie van ISN haar voorbereidingen voor ondersteunend onderwijsmateriaal afgerond. Het ontwikkelde hulpmateriaal bestaat uit een rapport, een getuigschrift en een honours getuigschrift. Exemplaren van deze recent ontwikkelde hulpmaterialen worden kosteloos beschikbaar gesteld aan ISN-moskeeën.

De ingebruikname van dit hulpmateriaal brengt vele voordelen met zich mee. Het gebruik van eenvormig onderwijsmateriaal wordt gezien als een factor die bijdraagt aan de verbetering van het onderwijskwaliteit. De belangrijkste onderscheidende kenmerken van dit onderwijsmateriaal is dat het ontwikkeld is door onderwijsdeskundigen én het meertalige karakter ervan; de inhoud is zowel in het Turks als in het Nederlands geformuleerd.

In het rapport worden de behaalde scores ingevuld betreffende het genoten onderwijs in de moskee, maar bevat aanvullend ook normeringen voor houding en gedrag van leerlingen. Voor leerlingen met excellente onderwijsprestaties worden er getuigschriften en honours getuigschriften beschikbaar gesteld, ter bevordering van de motivatie van leerlingen. Aan het naderende eind van het huidige onderwijsjaar zullen zo’n 15.000 leerlingen een dergelijk certificaat in ontvangst nemen.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.