Ook op de tweede dag zetten Turkse Nederlanders zich in voor liefdadigheid

Het online benefiet van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving, gehouden op 10 en 11 februari 2023, kreeg ook op de tweede dag veel steun.

Op de tweede dag van het benefiet dat live op televisie en sociale media werd uitgezonden, namen ook leden van de media, vertegenwoordigers van ngo’s en zakenmensen deel en uitten hun gevoelens en gedachten. In de toespraken werd Gods genade voor de slachtoffers van de aardbeving gewenst en een spoedig herstel voor de gewonden. Er werd benadrukt dat eenheid en solidariteit nodig zijn, dat dit is bereikt, dat het doorzettingsvermogen en de vastberadenheid om de wonden van de aardbeving te helen erg groot is, en dat met Allah’s toestemming het spreekwoord “een dappere staat op van waar hij viel” hier gerealiseerd zal worden.

Bekende personen namen ook deel aan het programma en betuigden hun medeleven aan de Turken en verklaarden dat ze allerlei steun zullen geven. Mensen waren in tranen toen duidelijk werd dat kinderen hulpacties organiseerden in moskeeën en hun spaargeld schonken aan de slachtoffers van aardbeving.

Er werd benadrukt dat het doel van het live uitgezonden donatieprogramma, dat zeer vruchtbaar was, niet beperkt kon worden tot een streefbedrag, maar dat het doel is om de wonden volledig te helen. Er werd aangekondigd dat dergelijke hulpprogramma’s zullen worden voortgezet in de gezegende drie maanden en de Ramadan.

Aan het eind van het programma werd ten behoeve van de overledenen een smeekbede voorgedragen voor de 545 Koranrecitaties die zijn volbracht in de aan de ISN verbonden moskeeën.

Religieuze bedienaren die de inzamelingsactie hebben gesteund, Ömer Atıf ve Sezer Han die het programma live uitzonden, ISN Jongeren, het bestuur van de ISN Ahi Evran Moskee in Den Haag en hun religieuze bedienaren en alle anderen werden afzonderlijk bedankt voor hun gulle bijdrage.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.