Nieuwe publicatie ISN: Handboek van de Islam

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft een gezaghebbend boekwerk, getiteld “Handboek van de Islam”, succesvol naar het Nederlands vertaald en gepubliceerd. Het gehele vertaalproject nam ruim drie jaar in beslag.

Het omvangrijke boek werd oorspronkelijk onder de naam “İslam İlmihali” uitgegeven door het Presidium voor Religieuze Zaken. Na een intensief proces van vertaling, eindredactie, revisie, vormgeving en druk is het boek vanaf heden te koop.

Het Handboek van de Islam is een 873 pagina’s tellende islamitische catechismus die gedetailleerd ingaat op de soennitische islamitische geloofsleer, de plichtenleer, handelingen die geoorloofd en verboden zijn, de ethiek en de biografie van de profeet Mohammed. De doelgroep van het boek bestaat uit meertalige of Nederlandstalige moslims alsmede niet-moslims die geïnteresseerd zijn in de Islam. Het boek kan tevens voor studiedoeleinden worden gebruikt.

Het handboek is vertaald door een specialist religieuze vertalingen die werkzaam is bij ISN. Tijdens de vertaling zijn de theologische en academische richtlijnen in acht genomen. Later dit jaar volgt nog een officiële boekpresentatie, waarvoor geïnteresseerden zich te zijner tijd kunnen aanmelden.

Het boek wordt tegen een sterk gereduceerd tarief aangeboden en kost slechts € 9,99. Bestellen kan online via www.isnshop.nl. Voor onze moskeevestigingen gelden aangepaste tarieven. Wij danken het bestuur van de 19e termijn van ISN en al onze stakeholders voor hun steun aan het vertaalproject.

Momenteel werkt ISN aan twee andere prestigieuze vertaalprojecten: een omvangrijke hadith-collectie met 1.601 overleveringen die ingaan op God, het universum, het belang en de waarde van kennis, geloofsartikelen, aanbidding, ethiek, burgerschap, het hiernamaals, geschiedenis en beschaving. Daarnaast werkt ISN aan een geannoteerde Koranweergave waarbij de Koran, inclusief commentaar, naar het Nederlands wordt vertaald.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.