Dankbetuiging ISN aan alle volmachtgevende offeraars

Net als in voorgaande jaren heeft de Islamitische Stichting Nederland (ISN) ook dit jaar de volmachten voor de offerandes, met inachtneming van de religieuze voorschriften, afgehandeld. Dit gebeurde in samenwerking met het Presidium voor Religieuze Zaken en de Stichting Diyanet Turkije.

Middels een professioneel track- en trace-systeem konden de offeraars de status van hun offers volgen, bijvoorbeeld in welk land er is geofferd. Alle binnengekomen volmachten zijn verwerkt. Er waren vele internationale partners en vrijwilligers betrokken bij de afhandeling van de offers.

Het thema van de offerande luidde dit jaar: “Deel jouw offer, het verbroedert”. Verreweg de meeste offers zijn gebracht in armere en kwetsbare delen van de wereld, alwaar de offers het beste tot hun recht komen. De rechthebbenden van de offers hebben de offeropbrengst vol vreugde in ontvangst mogen nemen.

Langs deze weg danken wij alle moslims in Nederlands die hun offervolmacht aan ISN hebben toevertrouwd.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.