ISN start collecte voor getroffenen explosie Beiroet

Op 4 augustus 2020 vond er in de Libanese hoofdstad Beiroet een zware explosie plaats, met meer dan honderd doden, duizenden gewonden en veel ravage tot gevolg. Veel Libanezen zijn sindsdien dakloos.

Als Nederlandse moslimgemeenschap vragen wij Allah om de overledenen genadig te zijn. Wij leven mee met het Libanese volk en wensen de nabestaanden veel sterkte, kracht en geduld toe. Wij vragen Allah om de hele mensheid te beschermen tegen dergelijke rampen.

De bevriende Libanese bevolking staat er niet alleen voor. Op 7 augustus 2020 wordt er een collecte gehouden bij moskeeën die zijn aangesloten bij de Islamitische Stichting Nederland (ISN). Wij hebben alle moskeevestigingen bereid gevonden om hulp in te zamelen na afloop van het vrijdagmiddaggebed en roepen alle moskeebezoekers op om solidair te zijn met Libanon.

De moskeeën kunnen de opbrengst van de collecte overmaken naar het daarvoor bestemde rekeningnummer NL75 RABO 0130 4045 35 (t.n.v. Islamitische Stichting Nederland).

Wij danken de besturen van de lokale moskeeën voor hun bereidwilligheid tot het overgaan tot de collecte en hopen dat deze collecte bijdraagt aan de verzachting van het ontstane leed.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.