Nieuwe publicatie ISN: De Islam in het Licht van Ahadith

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft een gezaghebbend boekwerk, getiteld “De Islam in het Licht van Ahadith”, succesvol naar het Nederlands vertaald en gepubliceerd. Het gehele vertaalproject nam ruim drie jaar in beslag.

Het omvangrijke boek werd oorspronkelijk onder de naam “Hadislerle İslam Serlevha Hadisler” uitgegeven door het Presidium voor Religieuze Zaken. Na een intensief proces van vertaling, eindredactie, revisie, vormgeving en druk is het boek vanaf heden te koop.

“De Islam in het Licht van Ahadith” is een 920 pagina’s tellende hadith-bundel die 1601 overleveringen van de profeet Mohammed (vzmh) bevat. De overleveringen zijn verdeeld over de volgende onderwerpen: “Allah, de Werelden, de Mens en Religie”, “Kennis en Educatie”, “Het Geloof”, “Aanbidding”, “Ethiek”, “Burgerschap”, “Geschiedenis en Beschaving” en “Het leven in het Hiernamaals”. De doelgroep van het boek bestaat uit meertalige of Nederlandstalige moslims alsmede niet-moslims die geïnteresseerd zijn in de Islam. Het boek kan tevens voor studiedoeleinden worden gebruikt.

Het boek is vertaald door een specialist religieuze vertalingen die werkzaam is bij ISN. Tijdens de vertaling zijn de theologische en academische richtlijnen in acht genomen. Later dit jaar volgt nog een officiële boekpresentatie, waarvoor geïnteresseerden zich te zijner tijd kunnen aanmelden.

Het boek wordt tegen een sterk gereduceerd tarief aangeboden en kost slechts € 14,99. Bestellen kan online via www.isnshop.nl. Voor onze moskeevestigingen gelden aangepaste tarieven. Wij danken het bestuur van de 20e termijn van ISN en al onze stakeholders voor hun steun aan het vertaalproject.

Momenteel werkt ISN aan een ander prestigieus vertaalproject: een geannoteerde Koranweergave waarbij de Koran, inclusief uitgebreide commentaar, naar het Nederlands wordt vertaald.

Klik hier om het boek te bestellen.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.