Aankondiging Ramadanfeest 1443 H./2022 M.

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

We zijn verheugd het Ramadanfeest (ʿīd al-fiṭr) te mogen verwelkomen. Dit jaar valt dat op maandag 2 mei 2022. De Ramaḍān is een belangrijke periode voor moslims waarin vrede, broederschap en harmonie centraal staan. Om die reden is het ook een moeilijk moment om afscheid te moeten nemen van deze bijzondere maand.

De vastenmaand Ramaḍān was een maand van bezinning. We hebben kunnen proeven van de zegen (baraka) van de suḥūr’s en van de vreugdevolle momenten rondom de ifṭār’s. We hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk uit de heilige Qurʾān te lezen en om het vastengebed (ṣalāt al-tarāwīḥ) te verrichten. Met het vasten, Qurʾān-recitaties, de afdracht van de armenbelasting (al-zakāt), de aalmoes van het verbreken van het vasten (zakāt al-fiṭr) en alle andere vormen van liefdadigheid (al-ṣadaqa) hebben we geprobeerd om onze zielen te zuiveren.

De vastenmaand Ramaḍān is een goede en belangrijke leerschool voor moslims. Laten we Allah dankbaar zijn voor de vele gunsten die Hij ons heeft verleend.

Laten we onze blijdschap met anderen delen; laten we onze gezinnen, buren, families, vrienden en de gemeenschap als geheel deelgenoot maken in onze blijdschap.

Tijdens de islamitische feestdagen wordt aanbevolen om eventuele onderlinge wrok en woede los te laten en elkaars tekortkomingen te vergeven. Laten we dat dan ook doen, laten we onze broederschap behouden en versterken.

Laten we ook onze ouders en onze senioren niet vergeten. Feliciteer hen en spreek een smeekbede (duʿāʾ) uit voor degenen die reeds zijn overleden. Laten we ook onze kinderen en jongeren het feestgevoel geven, zodat ze later terug kunnen kijken naar deze onvergetelijke tijd.

Onze verantwoordelijkheden gaan na de Ramaḍān door. Laten we ons voornemen om de schoonheid van de Ramaḍān ook na afloop van die maand levend te houden. Laten we onze band met Allah en de heilige Qurʾān intact houden en ons best doen om een goede moslim te zijn.

Wij hopen dat het Ramadanfeest veel goeds zal brengen voor de wereldwijde moslimgemeenschap, voor de Nederlandse samenleving en voor de gehele mensheid. Wij wensen alle moslims een fijn Ramadanfeest: ʿīd mubārak.

Islamitische Stichting Nederland (ISN)

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.