Imamoriëntatie training gaat met alle vaart verder

De “Imam Oriëntatie Training”, die voor de vijfde keer werd gehouden door de Islamitische Stichting Nederland, worden gegeven aan religieuze bedienaren die onlangs in Nederland zijn aangekomen en dienstdoen in ISN-moskeeën. De eerste trainingen, die in totaal gepland stonden voor zes weken, begon op 1 november 2021 bij Vakıf B.V. te Den Haag.

De eerste vier weken van de training, waarin algemene informatie werd behandeld over religie, sociale en politieke structuur van Nederland, werd een dag per week gehouden, van ’s ochtends tot ’s avonds door diverse experts uit het werkveld. De komende twee weken vinden de laatste oriëntatietrainingen plaats, die door de deelnemers zeer worden gewaardeerd.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.