Mededeling ISN

Zoals bekend worstelt de mensheid al een jaar met de coronapandemie, welke we nooit eerder hebben meegemaakt. De officiële autoriteiten nemen van tijd tot tijd maatregelen om de pandemie te beteugelen, waaronder het instellen van een avondklok die thans van kracht is. Het doel hiervan is om het huidige besmettingsniveau te verlagen.

We betreuren het dat ondanks de maatregelen die in het leven zijn geroepen om de burgers te beschermen er gewelddadige incidenten plaatsvinden waarbij er geen acht wordt geslagen op de sociale veiligheid en op de publieke en private eigendommen. Laten we niet vergeten dat elke actie die mensenlevens en eigendommen in gevaar brengt niet legitiem is. Dergelijke acties druisen in tegen de vijf doelstellingen van de islamitische wetgeving (maqāṣid al-sharīʿa), namelijk het waarborgen van de religie, het leven, het intellect, het nageslacht en het bezit.

Laten we ons derhalve strikt houden aan de geldende maatregelen van de Rijksoverheid. Voorkom dat je je schuldig maakt aan illegale activiteiten als deelname aan rellen, plunderingen of andere geweldsdelicten en behoed jouw omgeving hiervoor. Ga niet in op protestoproepen en blijf absoluut binnen tijdens de avondklok.

Islamitische Stichting Nederland (ISN)

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.