De Nacht van de Hemelreis van de Profeet

Wij staan aan de vooravond van de laylat al-Isrāʾ wa-l-Miʿrāj, ofwel de Nacht van de Hemelreis van de Profeet. Deze gebeurtenis, die zo’n anderhalf jaar voor de emigratie (hijra) van Mekka naar Medina plaatsvond, bestond uit twee delen. Het eerste deel bestond uit een nachtelijke reis van de Profeet van de Gewijde Moskee (al-Masjid al-Ḥarām) in Mekka naar de Aqṣā-Moskee (al-Masjid al-Aqṣā) in Jeruzalem, aangeduid met al-Isrāʾ. Het tweede deel bestond uit het ten hemel stijgen van de Profeet. Deze opstijging heet al-Miʿrāj.

Al-Miʿrāj heeft een belangrijke betekenis en symboliseert het ingaan op elke uitnodiging van Allah, door Hem op een correcte manier te aanbidden en de vereisten van het dienaarschap na te komen. Al-Miʿrāj staat voor het achter je laten van materiële zaken, voor het opgeven van alles wat tijdelijk is en voor het richten tot datgene wat eeuwig is. Het staat tevens voor jouw persoonlijke reis waarin je jouw geloof (al-īmān) een impuls geeft en tot spirituele rust komt. De Miʿrāj is een middel om je te wijden aan de zoektocht naar de waarheid (al-ḥaqq) en om jouw geloof in Allah en jouw dienaarschap nooit op te geven.

De profeet Muḥammad eindigde zijn Hemelreis met drie waardevolle geschenken. De belangrijkste daarvan zijn de vijf dagelijkse gebeden, welke de Profeet omschreef als “mijn oogappeltje”. Het gebed (al-ṣalāt) kunnen we zien als onze eigen Miʿrāj, onze wederopleving en onze redding. De laylat al-Isrāʾ wa-l-Miʿrāj is een unieke kans om ons geloof (al-īmān) te versterken, onze band met de Profeet (vrede zij met hem) en onze liefde voor het gebed (al-ṣalāt) een “upgrade” te geven. De beste daad, is de ṣalāt die je op tijd verricht. Het tweede geschenk is het goede nieuws dat wie geen partners toekent aan Allah, het Paradijs zal binnengaan. Het derde geschenk is de openbaring van de laatste twee verzen van sūrat al-Baqara, welke we doorgaans na afloop van het nachtgebed (ṣalāt al-ʿishāʾ) lezen.

Moge Allah de laylat al-Isrāʾ wa-l-Miʿrāj zegenen voor alle moslims en met deze gezegende nacht eenheid, solidariteit en vrede brengen. Āmīn.

Islamitische Stichting Nederland (ISN)

Geraadpleegde bronnen: Al-Najm, 53: 1-18; Al-Isrāʾ, 17: 1; Al-Baqara, 2: 286; M431 Al-Muslim, Al-Īmān, 279; N3392 Al-Nasāʾī, ʿIshrat al-nisāʾ, 1; B7534 Al-Bukhārī, Al-Tawḥīd, 48.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.