ISN schiet arme gezinnen te hulp

Een van de zaken waar de Islamitische Stichting Nederland (ISN) naar streeft, is het vooroplopen in filantropie, waar ter wereld dan ook. Zo wil ISN ook bijdragen aan de toegenomen armoede in Nederland. Meer en meer mensen zijn aangewezen op de Voedselbank. Aangezien de Islam voorschrijft om alleen reine en geoorloofde (halal) voeding te consumeren en bij het geven van hulp te beginnen bij de naasten, is er op initiatief van ISN Vrouw en Gezin een voedselhulpprogramma opgezet. De jongerenafdeling van de ISN Laleli Moskee te Rotterdam heeft laten weten hiervoor samen te willen werken met het centrale dienstencentrum ISN, en de eerste uitvoering van dit initiatief vond dan ook plaats in samenwerking met die jongerenafdeling.

Mensen die hulp kunnen gebruiken kunnen contact opnemen met de vrouwendelingen van moskeeën die bij ISN zijn aangesloten. Na het invullen van een aanvraagformulier en een intakegesprek kunnen zij in aanmerking komen voor hulp.

Bij de aanschaf van voedsel wordt rekening gehouden met de wens voor een gevarieerd eetpatroon; zo worden er naast vlees, melk en eieren ook andere levensmiddelen verstrekt. De precieze invulling hiervan is maatwerk, en afhankelijk van de samenstelling, de wensen en behoeften van de gezinnen.

Dit hulp is niet eenmalig, maar structureel. De inventarisatie en inkoop vinden in de laatste week van iedere maand plaats. De exacte dagen en tijden worden afgestemd met de lokale moskeeën.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.