Mededeling ISN

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) is een naar Nederlands recht opgerichte stichting die ruim veertig jaar activiteiten ontplooit waarin de mens centraal staat en die moslims de gelegenheid biedt om hun religieuze plichten na te komen.

Onze stichting werkt nauw samen met officiële en maatschappelijke organisaties, teneinde de verantwoordelijkheid die haar toekomt te volbrengen door deelgenoot te worden van zowel de vreugde als het verdriet van de Nederlandse samenleving, alwaar zij onderdeel van uitmaakt.

Veel van de aan ons verbonden moskeeën hebben de afgelopen dagen haatbrieven ontvangen met anti-islamitische inhoud, bestaande uit beledigingen jegens de Koran, onze Profeet (vzmh) en onze heilige waarden. We hebben in het verleden vastgesteld dat vergelijkbare pogingen uitliepen op daadwerkelijke aanvallen.

Wij veroordelen, als ISN, ten strengste iedere aanval aan het adres van gebedshuizen en heilige plekken. Wij spreken onze verwachting uit dat de bevoegde autoriteiten de daders van dergelijke aanvallen – die onze gemeenschap angstig maken – opsporen en berechten.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.