Mijn Kind en Ik

De eerste van de door de ISN Vrouw- en Gezinscoördinatie in drie centrale moskeeën in Nederland geïnitieerde pedagogiekcursussen “Mijn kind en Ik” is afgerond met het uitreiken van certificaten aan de deelnemers.

De cursussen startten in de ISN Ahi Evran Den Haag op 26 oktober 2021, in de ISN Ulu Moskee Utrecht op 29 oktober 2021 en in ISN Emir Sultan moskee op 30 oktober 2021.  De laatste twee weken van de lessen, die in dezelfde week zijn gestart en aanvankelijk in een fysieke omgeving werden aangeboden, zijn hybride, dus zowel online als fysiek, met inachtneming van strikte voorzorgsmaatregelen zoals genomen door de overheid, voortgezet. In de laatste les van de eerste cursus werden certificaten uitgereikt aan de cursisten met deelname van ISN Vrouw- en Gezinscoördinator Meral Çelik en Assistent Vrouw- en Gezinscoördinator en Religieus Bedienaar Hatice Kerez.

De cursisten, die hun mening gaven tijdens het uitreiken van de certificaten, spraken hun tevredenheid uit over deze cursus, gaven aan dat ze zich bewust werden van zichzelf en hun kinderen, en benadrukten hun wens om deze en soortgelijke cursussen voort te zetten.

De cursussen die door deskundige pedagogen worden voorbereid om ouders te ondersteunen, die met grote tevredenheid en waardering werden onthaald, zullen per leeftijdsgroep worden gegeven. Gedetailleerde informatie over de details van het programma wordt later gedeeld.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.