ISN verzorgt iftar voor de regio Rotterdam

Net als voorgaande jaren organiseerde de Islamitische Stichting Nederland (ISN) ook dit jaar weer een traditionele vastenmaalbijeenkomst (iftar) ten behoeve van moskeebestuurders. Deze drukbezochte iftars werden dit jaar verspreid over vier ISN-regio’s gehouden.

De iftar voor de regio Rotterdam werd gehouden bij de ISN Selimiye Moskee te Veghel. Deze vond plaats op 26 Mei 2018. Onder de aanwezigen waren prof. dr. Yavuz Ünal (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Mustafa Yeşilorman (Attaché voor Religieuze Zaken te Deventer), ISN-bestuursleden, bestuursleden van de Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF), bestuursleden van moskeeën die gevestigd zijn in regio Rotterdam en tot slot vertegenwoordigers van de regionale Vrouwencommissie.

Voorafgaand aan de iftar hield Ünal een toespraak. Ünal bedankte vooreerst iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de pas geopende moskee. Verder stond Ünal stil bij de verdiensten van het vasten, hetgeen hij verduidelijkte aan de hand van praktisch toepasbare religieuze tips. Ook gaf Ünal het voorbeeld van profeet Mohammed, refererend naar diens betrouwbare karakter. Daarnaast stond Ünal bij het proces en de inspanningen rondom de inzameling en verdeling van armenbelasting (zakat), liefdadigheidsgelden (sadaqa al-fitr) en overige donaties. Ünal bedankte de lokale moskeebestuurders vanwege hun medewerking aan deze dienstverlening van ISN.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.