ISN houdt studiedag voor bedevaartfunctionarissen

In aanloop naar de bedevaart (hajj) van 2019 heeft de Bedevaartorganisatie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) een bijeenkomst gehouden die werd bijgewoond door geloofsbedienaren en groepsleiders die dienst zullen doen tijdens de bedevaart. De bijeenkomst stond in het teken van de afronding van de voorbereidingen.

De bijeenkomst vond op 8 juli 2019 plaats in het complex van Vakif BV, alwaar de Bedevaartorganisatie is gehuisvest. Onder de aanwezigen bevonden zich Muhlis Koç (Bestuursvoorzitter ISN), Cevdet Keskin (Procesmanager Bedevaartorganisatie ISN), groepsleiders en bedevaartbeambten. Er waren in totaal 23 functionarissen – waarvan twee vrouwelijke – aanwezig, die tijdens de bedevaart dienst zullen doen ten behoeve van de pelgrims.

Tijdens de bijeenkomst werden de voorbereidende werkzaamheden geëvalueerd en lopende werkprocessen herzien. Tevens is er een definitieve taakverdeling gemaakt, waarbij de taken en verantwoordelijkheden van de functionarissen zijn besproken. Er nemen 700 personen deel aan de bedevaartreis, verdeeld over vier groepen.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.