Plechtige opening en ingebruikname van de ISN Tevhit Moskee te Venlo

De aan de Islamitische Stichting Nederland (ISN) verbonden Tevhit Moskee te Venlo is op 21 juni 2019 officieel geopend en in gebruik genomen.

Aan de plechtigheid namen diverse hoogwaardigheidsbekleders, vertegenwoordigers van ngo’s en lokale moslims deel.

De openingsceremonie begon met een Koranrecitatie, voorgedragen door Süleyman Coşkun (Geloofsbedienaar ISN Ulu Moskee te Utrecht). Vervolgens sprak moskeevoorzitter Ahmet Dursun de aanwezigen toe. Dursun bedankte de deelnemers voor hun komst en sprak zijn waardering uit voor de realisatie het moskeecomplex. Vervolgens kwam Muhlis Koç (Bestuursvoorzitter ISN) aan het woord. In zijn toespraak wees Koç op het belang van steun aan moskeeën en bedankte hij iedereen voor hun bijdrage aan de onderhavige moskee. Daarna kwam de lokale classispredikant Marco Luijk aan het woord. Luijk gaf aan blij te zijn om de opening te mogen meemaken en vertelde dat moskeeën, als gebedshuis, een speciale plek hebben voor gelovigen en dat gebedshuizen onschendbaar zijn. Ook gaf hij aan dat vooroordelen een voorbode zijn van onenigheid in de samenleving en dat dat alleen overwonnen kan worden met dialoog en respect voor andere religies. Dr. Ali Parlak (Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag) en Şaban Dişli (Ambassadeur van Turkije) hielden eveneens een welkomsttoespraak. 

Tot slot kwam prof. dr. Ali Erbaş (President van het Presidium voor Religieuze Zaken) aan het woord, die op uitnodiging van het moskeebestuur in Nederland was. In zijn toespraak onderstreepte Erbaş het belang van moskeeën voor moslims. Ook benadrukte hij het vredelievende karakter van de Islam, daar “Islam” “vrede” betekent. ‘Een moslim is dus een persoon die vrede bezigt. Dat betekent dat een moslim bezig is met het bewerkstelligen van harmonie in de samenleving,’ aldus Erbaş. Onderwerpen die Erbaş verder onder de aandacht bracht waren onschendbaarheid van alle gebedshuizen, afkeur van alle vormen van geweld en het bevorderen van wederzijds respect.

Na afloop van de toespraken kreeg Erbaş een plaquette uitgereikt en werd de moskee ceremonieel geopend. Daarmee was de opening en ingebruikname van de moskee een feit. 

De bouw van het moskeecomplex begon op 18 november 2016. Tijdens de bouw werd de moskee tweemaal doelwit van islamofobe aanvallen. De bouw heeft ruim vier miljoen euro gekost.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.