ISN houdt bijeenkomst over collectes voor wereldwijde moskeeën

Op 14 april 2019 vond er in de conferentiezaal van de ISN Ulu Moskee te Ede een bijeenkomst plaats die in het teken stond van inzamelingsacties voor moskeeën die in aanbouw zijn. Haydar Bekiroğlu (Algemeen Directeur Bestuurlijke Zaken bij het Presidium voor Religieuze Zaken) trad op als gastspreker. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking tussen Islamitische Stichting Nederland (ISN) en het Haagse Adviseurschap voor Religieuze Zaken.

Onder de deelnemers bevonden zich dr. Ali Parlak (Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken), Mustafa Yeşilorman (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsgebied Deventer), Mehmet Yürek (Bestuursvoorzitter ISN), bestuursleden van ISN, bestuurders van ISN-moskeeën en ISN-geloofsbedienaren.

De bijeenkomst startte met een recitatie uit de Koran. Vervolgens hield Yürek een openingsrede. Nadien werd het woord gegeven aan Parlak. In zijn toespraak ging Parlak in op de verdiensten van religieuze dienstverlening en benadrukte hij de spirituele waarde van de bijdragen die moskeebestuurders en geloofsbedienaren hieraan leveren.

Tot slot nam Bekiroğlu het woord. Bekiroğlu hield een voordracht over wereldwijde moskeeën die in aanbouw zijn. Hij begon zijn voordracht met Koranverzen en overleveringen van de Profeet die wijzen op het belang van goede daden die een duurzaam karakter hebben. Bekiroğlu gaf voorbeelden van de bouw van imposante moskeeën waarbij iedere bijdrage als doorlopende liefdadigheid kan worden beschouwd. Hij sprak zijn hoop uit dat geloofsbedienaren en moskeebestuurders een proactieve bijdrage leveren aan dergelijke bouwprojecten.

In het afsluitende deel van de bijeenkomst werden posters en brochures over inzamelingsacties uitgedeeld aan de deelnemers.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.