Certificaatuitreiking voor deelnemers cursus islamwetenschappen

Op 20 april 2019 vond er een ceremonie plaats waarbij cursisten die deel hebben genomen aan de cursus islamwetenschappen hun certificaat in ontvangst namen. De ceremonie werd georganiseerd in samenwerking tussen ISN Kuba Moskee te Amsterdam-Noord en ISN Waterland Moskee te Purmerend. De certificaatuitreiking zelf vond plaats in Amsterdam.

Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft gedurende drie jaar bijgedragen aan de cursus voor geestelijke bedienaar door onderwijsmateriaal beschikbaar te stellen en andere vormen van steun te verlenen. Aan de cursus namen 35 vrouwelijke cursisten deel, die allen zijn geslaagd. Alle deelnemers zijn thans in het bezit van een certificaat.

De plechtigheid werd bijgewoond door Mustafa Yeşilorman (Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken en Attaché voor Religieuze Zaken ambtsgebied Deventer), bestuursleden van moskeeën uit de regio, diverse onderwijzers, familieleden van de geslaagden en liefhebbers van religieuze wetenschappen.

De cursisten kregen les van onder meer onderwijsverantwoordelijke en docent Yasemin Karayiğit en van Havva Sayar en Büşra Göksu, beiden docent. Daarnaast waren er andere docenten die een aandeel hebben in het onderwijscurriculum.

Cursisten die met goed gevolg hebben deelgenomen aan het onderwijsprogramma zullen dienstdoen als assistent-onderwijzer binnen ISN-moskeeën. Als ISN hopen wij dat deze geslaagden hun kennis en vaardigheden zullen overbrengen aan leerlingen die godsdienstonderwijs genieten.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.