Informatiemiddag voor bedevaartfunctionarissen ISN

Op zondag 15 juli 2018 heeft de Islamitische Stichting Nederland (ISN) een studiedag gehouden voor bedevaartfunctionarissen die dit jaar de hajj-pelgrims zullen begeleiden. De begeleiders bestaan uit geloofsbedienaren van ISN. Deze studiedag werd georganiseerd door de ISN Bedevaartorganisatie.

De studiedag had plaats in de conferentiezaal van ISN Ulu Moskee te Ede. Onder de deelnemers bevonden zich prof. dr. Yavuz Ünal (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Cevdet Keskin (Algemeen Directeur Vakif BV en eindverantwoordelijke Bedevaartorganisatie), Osman Gülbe (Secretaris Raad van Toezicht ISN) en geloofsbedienaren uit Nederland die als bedevaartfunctionaris gaan dienen.

De studiedag begon met een recitatie uit de Koran. Hierna hield Ünal een toespraak. In zijn toespraak stond Ünal stil bij de taken en verantwoordelijkheden van de aangestelde functionarissen en benadrukte hij dat hij alle vertrouwen heeft dat zij hun taken tot een goed einde zullen brengen. De functionarissen hebben informatie gekregen over hun taken en verantwoordelijkheden als groepsleider tijdens de bedevaart. Nadien hield Keskin een presentatie over reglementen rondom de bedevaartorganisatie. Keskin informeerde de aanwezigen over de formaliteiten rondom reisdocumenten en het pelgrimquotum dat jaarlijks door de Saoedische autoriteiten wordt vastgesteld. Zo heeft het Saoedische Ministerie van Pelgrimszaken het quotum voor Nederland, voor 2018, op 500 gesteld.

De aanvraagprocedure van de in Nederland wonende pelgrimskandidaten, die in vier groepen zijn verdeeld, is voltooid. De eerste drie groepen reizen af op 8 augustus 2018. Deze groep keert terug op 7 september 2018. Voor het eerst is het dit jaar ook mogelijk om deel te nemen aan een kortstondige bedevaart. Deze vangt aan op 14 augustus 2018 en duurt tot en met 29 augustus 2018.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.