Informatiebijeenkomst Offeren onder volmacht 2021 volbracht

De Islamitische Stichting Nederland (ISN), die in samenwerking met het Adviseurschap voor Religieuze Zaken te Den Haag het offeren onder volmacht organiseert, heeft op 26 juni 2021 bijeenkomsten gehouden die in het teken stonden van de stand van zaken rondom de offerande. Deze bijeenkomsten vonden plaats in de ISN Fatih Moskee te Soest en de ISN Laleli Moskee te Rotterdam.

Aan de bijeenkomsten namen prof. dr. Haluk Songur (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), dr. Ali Parlak (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsgebied Rotterdam), Mustafa Yeşilorman (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsgebied Deventer), Muhlis Koç (Voorzitter ISN), religieuze bedienaren en moskeevoorzitters uit de verschillende regio’s deel.

De bijeenkomsten startten met een openingsrecitatie uit de Koran, gevolgd door een toespraak van de moskeevoorzitters Metin Özyürek (ISN Laleli Moskee te Rotterdam) en Turgay Gündüz (ISN Fatih Moskee te Soest). 

Nadien hield ISN-voorzitter Koç een toespraak, waarin hij informatie gaf over het offertarief, roll-upbanners en flyers die zijn ontwikkeld en verspreid onder de aangesloten moskeeën en over het internationale karakter van het offerproject. Koç benadrukte dat opbrengsten ten goede komen aan arme, geïsoleerde en onderdrukte mensen elders in de wereld. Koç voegde eraan toe dat er ook vanuit ISN vrijwilligers deelnemen aan het project. Tot slot gaf Koç informatie over hoe informatie over de afhandeling van de offers gecommuniceerd wordt naar de volmachtgevers.

Nadien hield Parlak een toespraak over het belang van de offerande. Parlak lichtte toe dat offeren een manier is om zowel dichter bij je Heer als om dichter bij je broeders/zusters te komen. ‘Aangezien vanwege de corona het aantal mensen dat in armoede verkeert is toegenomen, is het van belang om zelf deel te nemen aan de volmacht, maar ook om mensen in je omgeving hiertoe aan te moedigen,’ aldus Parlak.

Yeşilorman benadrukte in zijn toespraak dat de volmachten dit jaar, net als in voorgaande jaren, ten goede komen aan onderdrukten en kansarme mensen in verschillende delen van de wereld.

Tot slot kwam Songur aan het woord. Hij deelde mee dat de partijen die het offeren onder volmacht mogelijk maken, zijnde de ISN en het Adviseurschap voor Religieuze Zaken, als een hoop gezien kunnen worden voor de onderdrukten in de wereld. Tevens benadrukte Songur dat moskeebezoekers, middels preken, hier structureel over geïnformeerd dienen te worden. Verder merkte hij op dat het offeren een aanbiddingsvorm is en hij bedankte de volmachtgevers en iedereen die een bijdrage levert aan deze verdienstelijke werken.

Tijdens het laatste deel van de bijeenkomsten gaf Turgay Ergezen, die verantwoordelijk is voor de organisatie rondom het offeren onder volmacht, informatie over het registratiesysteem van de offers. Ook evalueerde hij de organisatie in voorgaande jaren en gaf hij informatie over de huidige stand van zaken inzake het aantal volmachten. Hij voegde daaraan toe dat volmachtgevers die willen deelnemen zich uiterlijk de eerste dag van het Offerfeest kunnen opgeven.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.