Bestuurswissel ISN

Tijdens de Algemene Vergadering van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) op 16 juni 2021 heeft het bestuur van de 19etermijn haar mandaat overgedragen aan het nieuwgevormde bestuur van de 20e termijn.

De Algemene Vergadering vond plaats in de vergaderzaal van het ISN-gebouw. Zowel de oude (Muhlis Koç, Murat Türkmen, Metin Özyürek, Recep Erkoç, Ali Alıcıkuş, Aydın Ilgar en plaatsvervangend lid Tuncay Biber) als de nieuwe bestuursleden waren daarbij aanwezig.

De oude bestuursleden feliciteerden de nieuwe bestuursleden. Er werden over en weer ervaringen uitgewisseld en dankbetuigingen geuit. Nadien werd er een gezamenlijke groepsfoto gemaakt.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.