Offerfeestboodschap ISN

De jaarlijks terugkerende islamitische feestdagen zijn exclusieve perioden waarin eenheid, broederschap en solidariteit hun hoogtepunt bereiken. Tijdens die dagen van vreugde en blijdschap, komen we dichter bij onze gezins- en familieleden, geloofsverwanten en mensen in het algemeen. Het Offerfeest (ʿīd al-aḍḥā) brengt ons genade, zegen, vrede en geluk.

Het offeren (al-uḍḥiyya) staat symbool voor liefde, loyaliteit en opoffering. Vooral tijdens deze moeilijke tijden versterkt het offeren onze eenheid, solidariteit en broederschap. Onze broeders en zusters die hun offers slachten of een volmacht daartoe geven, zijn het toonbeeld van solidariteit, hulpvaardigheid en loyaliteit door in de behoeften van minderbedeelde mensen te voorzien.

De bedevaart (al-ḥajj), één van de vijf zuilen van de Islam, vond vanwege de COVID19-pandemie ook dit jaar jammer genoeg geen doorgang. Het gemis van het bezoeken van de heilige plaatsen is dan ook erg groot. Toch zijn we hoopvol gestemd en wij zien de feestdagen als Allah’s gunst, die ons herinneren aan de dieperliggende betekenis van de feestdagen en aan de schoonheden ervan die ons leven verrijken.

Wij wensen de Nederlandse en de wereldwijde moslimgemeenschap een prettig Offerfeest: ʿīd mubārak. Wij vragen Allah om dit feest een middel te laten zijn waarmee we dichter bij elkaar kunnen komen.

Tot slot leven wij mee met de slachtoffers van de zware regenval en de overstromingen in Nederland en elders in Europa. Wij wensen de getroffenen een spoedig herstel toe en vragen Allah om ons te behoeden voor een nieuwe watersnood en andere rampen. Āmīn.

Islamitische Stichting Nederland

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.