Grootschalig survey-onderzoek 2018 voltooid

Afgelopen weken heeft de Islamitische Stichting Nederland (ISN) een uitgebreid enquête-onderzoek gehouden onder diverse doelgroepen binnen ISN. Het onderzoek is uitgevoerd door het ISN Onderwijs- en Onderzoekscentrum.

In het onderzoek is geïnventariseerd waar geloofsbedienaren en moskeebestuurders – in termen van (bij)scholing – behoefte aan hebben. De onderzoeksresultaten worden als input gebruikt voor het ontwikkelen van cursussen, met als doel om geloofsbedienaren en moskeebestuurders te professionaliseren in hun beroep. De enquête werd uitgezet bij geloofsbedienaren, moskeebestuurders en moskeegangers.

Het enquête-onderzoek werd tussen 22 januari 2018 en 5 februari 2018 gehouden. Daarbij is gebruik gemaakt van de populaire online survey-tool Qualtrics. De resultaten zijn door onze enquête-specialist Ahmed Bulut geanalyseerd en zijn er aanbevelingen geformuleerd. Als eindproduct is er een actieplan opgesteld om de gewenste professionalisering te kunnen realiseren. Het interne scholingsprogramma wordt momenteel ontwikkeld en wordt in de loop van dit jaar aangeboden. In totaal namen 527 deelnemers mee aan de enquête.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.