Derde lichting oriëntatiecursus geloofsbedienaren afgerond

In samenwerking tussen Islamitische Stichting Nederland (ISN) en Onderzoeksinstituut Diyanet hebben recentelijk aangetreden ISN-geloofsbedienaren deelgenomen aan een speciale lessenreeks. Het programma stond in het teken van oriëntatie op de Nederlandse maatschappij. Deze derde lichting duurde zes weken. Net als bij de eerste twee lichtingen bestond het curriculum uit een scala aan modules. De lessen werden verzorgd door gerenommeerde specialisten.

De lessen werden op iedere maandag verzorgd. De lesdagen waren opgedeeld in tijdvakken van twee uur, waarbinnen een specifiek onderwerp werd behandeld aangaande de Nederlandse maatschappij. Het curriculum bestond uit modules als Basisoriëntatie, Persoonlijke ontwikkeling, Godsdienstgeschiedenis, Nederlandse taal & cultuur, Leiderschap, Wereldreligies en Sociale media.

Teneinde een beeld te verkrijgen omtrent de tevredenheid van de cursisten werd er na afloop van iedere lesdag een digitale enquête afgenomen. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om het curriculum specifieker af te stemmen op de deelnemers.

Naar aanleiding van de oriëntatiecursussen is er, op basis van het curriculum, een studiegids vervaardigd voor huidige en toekomstige geloofsbedienaren, getiteld “Handboek voor de religieuze bedienaar”.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.