Aankondiging lezingenreeks omtrent familiezaken

Op verzoek van de aan de Islamitische Stichting Nederland (ISN) gelieerde moskeevestigingen heeft ISN, in samenwerking met het Adviseurschap voor Religieuze Zaken en de twee Consulaire Gezantschappen voor Religieuze Zaken, besloten om een reeks lezingen te starten omtrent familiezaken.

De lezingen worden verzorgd tussen 7 april 2019 en 21 april 2019. Een 21-tal moskeevestigingen van ISN gaan de lezingen faciliteren. De lezingen worden verzorgd door specialisten die gezonden zijn door het Presidium voor Religieuze Zaken.

De eerste lezing, die plaatsvindt op 7 april 2019, wordt verzorgd door de volgende deskundigen: Ayten Koç (afdelingshoofd Presidium voor Religieuze Zaken), Ayşe Akkoç, Habibe Yavaş en Amine Nuriye Çıtıdı. De exacte data en tijdstippen worden in de moskeevestigingen bekendgemaakt.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.