Lezingenreeks omtrent familiezaken in volle gang

De reeds eerder aangekondigde lezingen over familiezaken gaan onverminderd door. De Islamitische Stichting Nederland (ISN) houdt deze lezingen in haar moskeeën gedurende een periode van twee weken.

De aftrap hiervan vond, op 7 april 2019, plaats in de ISN Ulu Moskee te Utrecht. Deze eerste lezing werd verzorgd door Ayten Koç, die werkzaam is als afdelingshoofd bij het Presidium voor Religieuze Zaken.

De lezing ving aan met een koranrecitatie door Erhan Helvacı, een leerling van de ISN Ulu Moskee te Utrecht. Nadien hield dr. Ali Parlak (Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken) een openingstoespraak.

In haar lezing ging Ayten Koç uitgebreid in op het belang van het gezin. De lezing werd met veel belangstelling gevolgd.

De lezingen worden verzorgd tot en met 22 april 2019 en worden gehouden in een 21-tal ISN-moskeeën.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.