Delegatie ISN ontmoet theologiestudenten in Turkije

Op 27 april 2019 vond er in Bursa (Turkije) een ontmoeting plaats tussen een delegatie van Islamitische Stichting Nederland (ISN) en studenten die meedoen aan een vijfjarig internationaal theologieprogramma, dat gefaciliteerd wordt door het Presidium voor Religieuze Zaken.

Het programma vond plaats in het provinciale hoofdkwartier van de Stichting Diyanet Turkije te Bursa. Onder de deelnemers bevonden zich Ahmed Bulut (Specialist Religieuze Vertalingen ISN), Bünyamin Yıldız (Geloofsbedienaar ISN Mevlana Moskee te Rotterdam en tevens oud-student Internationale Theologieprogramma), Şakir Şahin (Moefti te Yüksekova en tevens oud-geloofsbedienaar ISN Sultan Ahmet Moskee te Vaassen) en diverse theologiestudenten.

Het programma begon met een recitatie uit de Koran, welke verzorgd werd door oorspronkelijk uit Guinee afkomstige theologiestudent Mahmoud Diallo. Na een openingsrede van theologiestudent Ömer Faruk Özer nam Ahmed Bulut het woord. In zijn toespraak schetste Bulut toekomstperspectieven voor studenten die oorspronkelijk uit Europa komen. Hij zoomde in op de mogelijkheid om een masterstudie te volgen na afloop van het theologieprogramma, op persoonlijke ontwikkeling, op beheersing van religieuze terminologie in westerse talen en op communicatie met mensen die zich bekeren tot de Islam. Vervolgens nam Şakir Şahin het woord, die het thema “belang van de jeugd” behandelde. Şahin gaf voorbeelden uit de tijd van de Profeet om aan te tonen hoe belangrijk het is om de jeugdtijd goed te benutten. Tevens gaf hij voorbeelden van Koranverzen waarin God duidelijk maakt wat Hij van ons wil en hoe wij deze eigenschappen dienen te reflecteren in onze gedragingen. Tot slot hield Yıldız een toespraak. In zijn toespraak deelde hij zijn persoonlijke ervaringen als geloofsbedienaar, gaf hij tips aan de studenten en stond hij stil bij de taken en verantwoordelijkheden van een geloofsbedienaar.

Na een eetpauze volgde het slotdeel, dat bestond uit een vraag-en-antwoordsessie. Als blijk van waardering kregen de sprekers een speciale plaquette uitgereikt.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.