ISN Filantropie ook actief tijdens vastenmaand Ramadan

Onder leiding van ISN Jongeren worden de filantropische activiteiten van Islamitische Stichting Nederland (ISN) geïntensiveerd gedurende de vastenmaand Ramadan.

ISN Filantropie, dat ondergebracht is bij ISN Jongeren, organiseert gedurende de Ramadan-maand sociaal-culturele activiteiten in moskeeën die verbonden zijn aan ISN. Te denken valt aan programma’s rondom het dageraadsmaal (suhur) en rondom het verbreken van het vasten (iftar). Ook houden ze zich bezig met collectes voor liefdadigheidsgeld (sadaqa al-fitr) en armenbelasting (zakat) en maken ze mensen wegwijs in de afdracht hiervan. 

De opbrengst van deze activiteiten wordt overgebracht aan hulpbehoevenden en geïnvesteerd in liefdadigheidsprojecten, alwaar ISN Jongeren actief bij betrokken is. Gebieden waar ISN maatschappelijke doelen ondersteunt zijn Indonesië, Bosnië en Herzegovina en Bonaire.

In eerdere jaren is gebleken dat de afdeling ISN Jongeren zeer succesvol is in het leiden van liefdadigheidsprojecten. Mede om die reden worden filantropische activiteiten van ISN ook in de Ramadan van 2019 toevertrouwd aan ISN Jongeren.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.