Boeklancering “Mikpunt Moskee”

Op initiatief en onder verantwoordelijkheid van het Onderzoekscentrum van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) is het boekwerk “Mikpunt Moskee” voltooid en uitgebracht. In het boek, alwaar ruim een jaar aan gewerkt is, worden islamofobie en agressie tegen moskeeën uitvoerig behandeld. De lancering ervan vond, op 15 mei 2019, plaats bij internationaal perscentrum Nieuwspoort te Den Haag.

Het boek, dat is ingeleid door dr. Ineke van der Valk (Senior Researcher bij de Universiteit Leiden) en onder haar redactie tot stand is gekomen, bevat twaalf essays die ingaan op verschillende aspecten van agressie tegen moskeeën. De redactie bestaat uit auteurs die gespecialiseerd zijn in thema’s als islamologie, sociale wetenschappen, antropologie, rechten en politicologie.

Onder de aanwezigen bevonden zich onder meer functionarissen van ISN, diverse academici en juristen. De lancering begon met een openingstoespraak van projectcoördinator Meral Çelik. Hierna nam Van der Valk het woord. In haar toespraak gaf Van der Valk achtergrondinformatie over de boekinhoud en benadrukte ze de noodzaak voor bewustwording van het thema. Na haar toespraak overhandigde zij het eerste exemplaar van het boek aan prof. dr. Jan Peter Loof (universitair docent staatsrecht en mensenrechten aan de Universiteit Leiden en ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens). Na inontvangstneming hield Loof een toespraak over de bescherming van godsdienstvrijheid. Het programma vervolgde met een paneldiscussie, die onder leiding stond van islamoloog en antropoloog dr. Welmoet Boender. Het programma eindigde met een dankwoord en met de overhandiging van het boek aan de deelnemers.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.