Aftrap project “Help een weeskind in Bosnië” door ISN Filantropie

Als kind hebben we allemaal de meest uiteenlopende dromen gehad, maar helaas is de verwerkelijking van deze dromen niet vanzelfsprekend voor elk kind. Zo zijn er wereldwijd 150 miljoen weeskinderen met dromen en wensen die over onvoldoende middelen beschikken om hun dromen te realiseren.

Op een dag zei de profeet Mohammed: “Wie een weeskind helpt zal in het Paradijs op deze wijze met mij samen zijn!” en stak vervolgens zijn wijsvinger en middenvinger met een kleine opening op. Hiermee benadrukte de Profeet het belang van zorg voor wezen.

Het is nu het moment om een weeskind te helpen. Laten we deze heilige maand Ramadan goed benutten voor een goed hiernamaals.

Steun ook de weeskinderen in Srebrenica (Bosnië-Herzegovina). De inzameling zal worden gespendeerd aan kleren, voedselpakketten, schooltassen en schoolgerei.

Draag nu jouw steentje bij door een weeskind een kans op een mooiere toekomst te bieden en een lach op een lief kindergezichtje te toveren! Je kunt op de volgende twee manieren een financiële bijdrage leveren: digitale overboeking en/of de spaarpotactie. 

1. Digitale overboeking kan naar het volgende rekeningnummer: NL92RABO 012.68.93.411 t.n.v. ISN. Vermeld daarbij als omschrijving “Help een weeskind”. 

2. Spaarpotactie: vanuit de moskee wordt er een spaarpot mee naar huis gegeven en thuis wordt deze gevuld door familieleden en/of vrienden. Nadat er vanuit huis gedoneerd is, wordt de spaarpot weer mee naar de moskee meegenomen. Vanuit de moskee zal het totaalbedrag worden gedoneerd aan ISN. Om mee te doen aan deze actie, kan je je aanmelden via de website http://www.rebrand.ly/weeskind. 

ISN Filantropie hoopt ook op jouw medewerking. Laat de weeskinderen niet in de steek!

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.