Samenkomst met jongeren te Purmerend

De ISN Waterland Moskee te Purmerend houdt op gezette tijden bijeenkomsten voor lokale jongeren. Elke vrijdagavond houdt de religieuze bedienaar van die moskee, Adem Yılmam, een interactieve lezing met hen. Aan de lezing die gehouden werd op 16 februari 2020 nam ook onderwijscoördinator Ali Türk deel. Tijdens het drukbezochte programma stond het onderwerp “de basisprincipes van de islamitische moraal” centraal.

Ali Türk benadrukte het belang van interfamiliaire betrekkingen. Hij zei dat jongeren het toonbeeld van de moraal dienen te zijn en dat dat een van de nobelste doelen is voor de gemeenschap. Tijdens de samenkomst was er tevens een vraag- en antwoordsessie en werden er versnaperingen verstrekt aan de deelnemers.

Ouderavond te Bergen op Zoom

De onderwijscommissie van de ISN Ulu Moskee te Bergen op Zoom heeft op 1 februari 2020 een ontmoeting georganiseerd voor de ouders en/of verzorgers van de leerlingen van die moskee.

Tijdens de ontmoeting gingen de ouders en/of verzorgers van de leerlingen in gesprek met de onderwijzers. Nadien volgde er een algemene bijeenkomst in de conferentiezaal. De bijeenkomst startte met een recitatie uit de Koran. Vervolgens kwamen de religieuze bedienaren Hüseyin Demirkaya en Hatice Dere aan het woord. Daarna hield onderwijscoördinator Ali Türk een toespraak, die aangaf dat het gezin een onmisbaar onderdeel is van het godsdienstonderwijs. Ook benadrukte hij dat ouders zich bewust dienen te zijn van hun taak als rolmodel en dat de ouders het goede voorbeeld dienen te geven. Het programma eindige met een vraag-en-antwoordsessie.

Onderwijsworkshop in Bergen op Zoom

ISN Onderwijs organiseert regelmatig workshops rondom het godsdienstonderwijs. Zo is er op 2 februari 2020 een workshop gehouden in de conferentiezaal van de ISN Ulu Moskee te Bergen op zoom, georganiseerd door de onderwijscommissie van de onderhavige moskee.

De workshop werd verzorgd door onderwijscoördinator Ali Türk en door de religieuze bedienaar Hatice Dere. Het programma begon met een recitatie uit de Koran, verzorgd door de religieuze bedienaar Hüseyin Demirkaya. De sprekers stonden vooral stil bij het centraal stellen van de leerling. Ook is er gesproken over het voorbereiden van de lessen door de leerlingen en over de aandachtspunten tijdens de lessen.

Ali Türk bedankte met name de religieuze bedienaar Hüseyin Demirkaya en de onderwijsverantwoordelijke Yusuf Dağdelen voor hun aandacht voor het godsdienstonderwijs. Tevens benadrukte hij dat de onderwijsvrijwilligers die zich hebben ingezet voor het godsdienstonderwijs hier veelvuldig voor beloond zullen worden. De workshop eindigde met een vraag-en-antwoordsessie en met een smeekbede.