Ali Erbaş bezoekt pelgrimskandidaten

Pelgrimskandidaten die met de Bedevaartorganisatie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) op bedevaart zijn gegaan nemen deel aan verschillende spirituele lezingen. Tevens leggen ze diverse bezoeken af in het gewijde gebied.

De pelgrimskandidaten volbrengen hun dagelijkse bedevaartrituelen, zoals de rondgang om de Ka’ba (tawaf). De pelgrimskandidaten hebben daarnaast bezoek gekregen van prof. dr. Ali Erbaş (President van het Presidium voor Religieuze Zaken).

Het bezoek werd gebracht aan het hotel waar de pelgrimskandidaten verblijven. Erbaş sprak hen toe, waarbij hij het belang benadrukte van het zo optimaal mogelijk benutten van de beschikbare tijd. Ook adviseerde hij om goed voorbereid naar de hoogvlakte van Arafat te gaan.

ISN gaat de samenwerking aan met de Voedselbank

Met financiële steun van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) reiken de ISN Laleli Moskee te Rotterdam en de Jongerenafdeling de helpende hand uit richting de behoeftigen.

Voorafgaand aan het offerfeest heeft de Jongerenafdeling van de ISN Laleli Moskee te Rotterdam een inventarisatie gemaakt van de behoeftige gezinnen in de regio Rotterdam. Nadat dat in kaart werd gebracht diende de genoemde jongerentak een steunverzoek in bij ISN. Het Bestuur van ISN stemde in met dit verzoek en heeft het een budget beschikbaar gesteld om – in samenwerking met de Voedselbank – 200 gezinnen in de regio Rotterdam voedselhulp te bieden.

De uitvoering van de hulp geschiedt door een gezamenlijk optreden van het bestuur van de ISN Laleli Moskee te Rotterdam, de Vouwenafdeling en de Jongerenafdeling van de onderhavige moskee.

ISN werkt vaker samen met de Voedselbank teneinde armoede in de samenleving terug te dringen.

Hulp aan Mongolië door ISN

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) biedt hulp aan kinderen die een Koranstudie volgen in Mongolië. Het gaat om de Khoton’s, een etnische minderheid woonachtig in de districten Uvs en Tarialan.

De ingezamelde hulp is, met tussenkomst van het Adviseurschap voor Religieuze Zaken van de Ambassade van Mongolië in Turkije, in augustus 2019 overgebracht aan de Koranscholen in de genoemde regio’s. Met de hulp worden de kosten van levensonderhoud van de kinderen bekostigd. Het ingezamelde bedrag van 30.000 euro is aangekomen bij de betrokkenen.

Verder is er een bedrag van 10.000 euro beschikbaar gesteld aan behoeftige weesjongeren die in het hoger onderwijs studeren. Ook deze hulp is met tussenkomst van het Adviseurschap voor Religieuze Zaken van de Ambassade van Mongolië in Turkije overgebracht naar de plaats van bestemming.

Vergadering over offerande onder volmacht volbracht

Op 3 augustus 2019 heeft er een vergadering plaatsgevonden over het offeren onder volmacht. Dit, in samenwerking tussen de Islamitische Stichting Nederland (ISN) en het Adviseurschap voor Religieuze Zaken te Den Haag.

De vergadering vond plaats in de conferentiezaal van de ISN Laleli Moskee te Rotterdam. Onder de deelnemers bevonden zich bestuursleden van ISN, bestuurders van diverse ISN-moskeeën, geloofsbedienaren en moskeegangers.

Tijdens de bijeenkomst werden toespraken gehouden door dr. Fatih Kurt (Algemeen Directeur Religieuze Publicaties bij het Presidium voor Religieuze Zaken), dr. Ali Parlak (Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag) en Muhlis Koç (Bestuursvoorzitter ISN).

Tijdens de bijeenkomst zijn de bestaande werkprocessen rondom het offeren onder volmacht tegen het licht gehouden en zijn er afspraken gemaakt over de rol van geloofsbedienaren en moskeebestuurders om daarmee de organisatie van de offerande in goede banen te leiden.

Afreis laatste bedevaartgroep afgerond

Op 3 augustus 2019 zijn de laatste bedevaartgangers die een kortstondige bedevaart willen volbrengen via de Bedevaartorganisatie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) vertrokken richting Saoedi-Arabië. Deze kortstondige bedevaart beslaat een periode van twee weken. De pelgrims werden uitgezwaaid op luchthaven Schiphol.

De groepsomvang van deze laatste bedevaartgroep bedraagt 61. Na voltooiing van hun bedevaartrituelen zullen de pelgrims op 18 augustus 2019 terugkeren naar Nederland.De groep wordt begeleid door drie geloofsbedienaren, waaronder één vrouwelijke.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.