ISN gaat de samenwerking aan met de Voedselbank

Met financiële steun van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) reiken de ISN Laleli Moskee te Rotterdam en de Jongerenafdeling de helpende hand uit richting de behoeftigen.

Voorafgaand aan het offerfeest heeft de Jongerenafdeling van de ISN Laleli Moskee te Rotterdam een inventarisatie gemaakt van de behoeftige gezinnen in de regio Rotterdam. Nadat dat in kaart werd gebracht diende de genoemde jongerentak een steunverzoek in bij ISN. Het Bestuur van ISN stemde in met dit verzoek en heeft het een budget beschikbaar gesteld om – in samenwerking met de Voedselbank – 200 gezinnen in de regio Rotterdam voedselhulp te bieden.

De uitvoering van de hulp geschiedt door een gezamenlijk optreden van het bestuur van de ISN Laleli Moskee te Rotterdam, de Vouwenafdeling en de Jongerenafdeling van de onderhavige moskee.

ISN werkt vaker samen met de Voedselbank teneinde armoede in de samenleving terug te dringen.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.