Vergadering over offerande onder volmacht volbracht

Op 3 augustus 2019 heeft er een vergadering plaatsgevonden over het offeren onder volmacht. Dit, in samenwerking tussen de Islamitische Stichting Nederland (ISN) en het Adviseurschap voor Religieuze Zaken te Den Haag.

De vergadering vond plaats in de conferentiezaal van de ISN Laleli Moskee te Rotterdam. Onder de deelnemers bevonden zich bestuursleden van ISN, bestuurders van diverse ISN-moskeeën, geloofsbedienaren en moskeegangers.

Tijdens de bijeenkomst werden toespraken gehouden door dr. Fatih Kurt (Algemeen Directeur Religieuze Publicaties bij het Presidium voor Religieuze Zaken), dr. Ali Parlak (Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag) en Muhlis Koç (Bestuursvoorzitter ISN).

Tijdens de bijeenkomst zijn de bestaande werkprocessen rondom het offeren onder volmacht tegen het licht gehouden en zijn er afspraken gemaakt over de rol van geloofsbedienaren en moskeebestuurders om daarmee de organisatie van de offerande in goede banen te leiden.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.