Onderscheiding voor bekwame leerlingen

Op 5 mei 2018 heeft Islamitische Stichting Nederland (ISN) in samenwerking met het Haagse Adviesorgaan voor Religieuze Zaken een onderscheidingsceremonie gehouden. Dit vond plaats naar aanleiding van een regionale en een landelijke competitie onder 117 leerlingen die godsdienstonderwijs genieten binnen de moskee-organisaties van ISN. 

De prijsuitreiking vond plaats in de ISN Ulu Moskee te Ede. Onder de aanwezigen waren prof. dr. Yavuz Ünal (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), diverse ISN-functionarissen, meedingende leerlingen inclusief familieleden, geloofsbedienaren en moskeebestuurders.

Meedingende leerlingen hebben reeds eerder een boekenset cadeau gekregen. De bekwaamste leerlingen die de finale wisten te behalen kregen getuigschriften en prijzengelden uitgereikt. De onderscheidingen werden uitgereikt door raadsman Ünal.

 

Tweedaagse studiedag voor geloofsbedienaren ISN

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft een tweedaagse studiedag gehouden voor haar dienstdoende geloofsbedienaren. Deze studiedagen zijn gehouden op 5 en 6 mei 2018 in het Mennorode Conferentiehotel te Elspeet. 

Onder de deelnemers bevonden zich diverse ambtsdragers, waaronder Tuna Yücel Modrak (Consul-Generaal te Deventer), prof. dr. Yavuz Ünal (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Mustafa Yeşilorman (Attaché voor Religieuze Zaken te Deventer), Salih Söğüt (Afgevaardigde Attaché voor Religieuze Zaken te Rotterdam), Mehmet Yürek (Secretaris ISN), diverse personeelsleden en 140 geloofsbedienaren van ISN.

De eerste studiedag begon met een recitatie uit de Koran, gevolgd door verschillende toespraken. Ayhan Tonca (Bestuurslid ISN) hield een presentatie over de herstructurering van ISN en gaf hij een toelichting op het strategisch plan. Ünal hield een presentatie over het belang van bijscholing van geloofsbedienaren. Om dit op professionele wijze te bespoedigen vond er nadien een brainstormsessie plaats.

Op de tweede studiedag hield Ünal een presentatie over de relatie tussen uitdagingen van geloofsbedienaren en de bijscholingssessies. Deniz Özkanlı (Bestuurslid ISN) hield een presentatie over islamofobie. Attaché Yeşilorman vervolgde met een presentatie met daarin suggesties voor professionalisering. Nadien vond er een interactieve sessie plaats waarin over en weer ervaringen werden gedeeld. Het programma eindigde met een uitvoerige evaluatie.