19e Algemene Raad ISN volbracht

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft op 2 juni 2018 haar 19e Algemene Raad gehouden. Dit vond plaats in het hoofdgebouw van ISN te Den Haag.

De Algemene Raad werd door diverse ambtsdragers bijgewoond. Onder de aanwezigen bevonden zich dr. Selim Aygun (Vicevoorzitter Presidium voor Religieuze Zaken), Erdal Atalay (Directeur Externe Betrekkingen van het Presidium voor Religieuze Zaken), grondleggers van ISN, Leden van de Algemene Raad, Leden van de Raad van Bestuur van de 17e termijn en twee Attachés voor Religieuze Zaken van de ambtsgebieden Deventer en Rotterdam.

De Algemene Raad ving aan met een recitatie uit de Koran. Na intrede van de ambtsdragers werd door Mehmet Yürek het jaarverslag voorgedragen. De Commissie van Toezicht droeg vervolgens het interne auditrapport voor, gevolgd door een beraadslaging. Hierna werden de Leden van de Raad van Bestuur van de 17e termijn gedechargeerd. Dat bestuur stond onder aanvoering van dr. Yusuf Acar.

Voordat werd overgegaan tot de benoeming van de nieuwe bestuurders vond er een beraad plaats over een voorgenomen statutenwijziging. De statutenwijziging werd unaniem aanvaard.

Met de statutenwijziging is het aantal bestuursorganen van ISN verhoogd van drie tot vier en vond er een herindeling plaats van de reeds bestaande organen. Dienovereenkomstig heeft de Algemene Raad ingestemd met de vorming van de volgende vier organen:

 1. Algemene Raad.
 2. Commissie van Toezicht.
 3. Raad van Toezicht.
 4. College van Bestuur.

Na een uitvoerige beraadslaging is er overgegaan tot een verkiezing om de posten op te vullen. Op grond van aanvaarding van de gekandideerde personen, zijn de volgende leden gekozen als leden van de 1e Raad van Toezicht van ISN:

 1. Prof. dr. Yavuz Ünal (Voorzitter Raad van Toezicht).
 2. Osman Gülbe (Secretaris Raad van Toezicht).
 3. Muhsin Köktaş (Penningmeester Raad van Toezicht).
 4. Recep Ayaz (Algemeen Lid Raad van Toezicht).
 5. Hikmet Gürcüoğlu (Algemeen Lid Raad van Toezicht).
 6. Adil Çiftçi (Algemeen Lid Raad van Toezicht).

College van Bestuur:

 1. Cengiz Korkmaz (Voorzitter College van Bestuur).
 2. Mustafa Yiğit MSc. RC (Penningmeester College van Bestuur).
 3. Mehmet Okumuş (Secretaris College van Bestuur).

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.