Zevende umra-groep vertrokken naar het heilige gebied

De zesde umra-tour bestaande uit 120 personen die met de Bedevaartorganisatie van ISN hun pelgrimstocht zullen volbrengen, zijn op 22 februari 2023 vanuit Amsterdam richting Medina vertrokken.

Twee groepen worden begeleid door vier religieuze bedienaren, waaronder een vrouwelijke. Degenen die zich vanuit Zaandam en omgeving hebben aangemeld, worden begeleid door Oğuz Ünal, Arif Öztürk en Betül Ünal. Deze groep bestaat uit 90 personen.

De derde groep betreft 28 personen uit de Jafari-gemeenschap uit Den Haag. Deze groep wordt begeleid door de imam van de Ondört Masumlar Moskee te Den Haag, zijnde Mehmet Olgun.

Na het volbrengen van de programma’s in Mekka en Medina, zal de groep op 4 maart 2023 weer terug keren naar Nederland.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.