Verbroedering met onze offerandes

Op 13 mei 2018 heeft de Islamitische Stichting Nederland (ISN) in samenwerking met Stichting Diyanet Turkije een grootschalige voorlichtingsdag gehouden bij de ISN Ulu Moskee te Ede. Daarbij werd informatie verschaft over de procedure rondom het offeren (udhiyya) onder volmacht.

Onder de deelnemers bevonden zich diverse ambtsdragers, waaronder Kadir Dinç (Algemeen Directeur Onderwijsdiensten van het Presidium voor Religieuze Zaken), prof. dr. Yavuz Ünal (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Abdurrahman Çetin (Adjunct-Directeur Stichting Diyanet Turkije), dr. Ali Parlak (Attaché voor Religieuze Zaken te Rotterdam), Mustafa Yeşilorman (Attaché voor Religieuze Zaken te Deventer), Mehmet Fatih Karaca (Raadsman voor Religieuze Zaken te Stockholm), bestuursleden, geloofsbedienaren en moskeebestuurders van ISN.

De bijeenkomst begon met een recitatie uit de Koran, gevolgd door verschillende toespraken. Ünal hield een welkomsttoespraak, waarin hij bepleitte dat geloofsbedienaren het bewustzijn van het onder volmacht volbrengen van de offerande (udhiyya) dienen te vergroten. Karaca hield eveneens een welkomsttoespraak. Vervolgens kwam Dinç aan het woord. Dinç verwittigde de deelnemers over de mondiale dienstverlening van het Presidium voor Religieuze Zaken. Daarbij benadrukte hij dat het offeren onder volmacht slechts één van aangeboden diensten is.

Na afloop van deze toespraken werd er een videofilm vertoond, getiteld “Verbroedering met onze Offerandes”. Deze titel is dan ook verkozen tot centrale thema voor het offerseizoen van dit jaar.

Na de filmvertoning hield Çetin een presentatie over de administratieve inrichting van het offeren onder volmacht. Ook presenteerde Çetin een factsheet over de wereldwijd gerealiseerde volmachtoffers in de afgelopen jaren, gespecificeerd per continent. Çetin benadrukte dat de volmachtoffers met name in armere regio’s ten uitvoer worden gebracht, zodat voornamelijk behoeftigen er baat bij hebben. Tot slot sprak Çetin zijn hoop uit dat moskeebestuurders ook dit jaar hun medewerking zullen verlenen aan dit mondiale offerpoject.

Tijdens het slotdeel van de voorlichtingsdag kregen de aanwezige geloofsbedienaren en moskeevoorzitters offerandeposters en offerande-kwitantieboekjes uitgereikt.

 

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.