Speciaal thema ISN-preek: “Ontferm je over mensen met een beperking”

Iedere week publiceert de Islamitische Stichting Nederland (ISN) haar vrijdagpreek op haar website, zowel in het Turks als in het Nederlands. Deze worden voorgedragen in de bij haar aangesloten 147 moskeeën. De preek wordt vooraf samengesteld door een zogeheten preekcommissie. Voor de vrijdagpreek van 29 november 2019 is gekozen voor een speciaal thema: “Ontferm je over mensen met een beperking”.

ISN heeft voor dit thema gekozen vanwege de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking, die elk jaar op 3 december plaatsvindt. In de preek kwam naar voren dat mensen met een beperking ook onderdeel uitmaken van de samenleving en dat zij door de Schepper aan ons zijn toevertrouwd; het is een middel tot beproeving. Ook werd erin opgeroepen om mensen met een beperking op een goede manier te behandelen, dat zij nimmer buitengesloten mogen worden en dat ook zij op alle fronten betrokken dienen te worden bij de maatschappij.

Een parafrase van de preek: ‘God heeft ons opgedragen om de rechten van mensen met een beperking te respecteren. De Profeet deed dat door, bijvoorbeeld, de blinde metgezel ʿAbdullāh ibn umm Maktūm tot gouverneur en Korandocent te benoemen. Hij kreeg nog vele andere functies van de Profeet. Daaruit leiden we af dat de Profeet zich ontfermd heeft over mensen met een handicap en dat hij veel inspanningen heeft geleverd om hen midden in de maatschappij te zetten. Daarbij hield hij rekening met hun capaciteiten en hun beperkingen.’

Via de onderstaande link kunt u de vrijdagpreek nalezen.

https://diyanet.nl/wp-content/uploads/2019/11/29-11-2019-Nederlands.pdf

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.