Project “ik lees en geef een lezing aan het boek” van isn is gestart

Islamitische Stichting Nederland is een project gestart voor de leden van de jeugdorganisaties die vrijwilligerswerk doen bij de diverse moskeeën die verbonden zijn aan de ISN; het project heet: “Ik lees en geef een lezing aan het boek”.

Het eerste woord in de Islamitische religie is: “Lees” in imperatieve vorm, opgedragen aan de Profeet die deze boodschap aan ons heeft overgedragen. (de Koran hecht veel waarde aan de pen en het geschrevene). Lezen is namelijk de eerste stap tot het vergaren van informatie, het opdoen van kennis. De Schepper nodigt de mensen uit om na te denken en te lezen wat er gebeurt in onze omgeving. Lees wat er omgaat in jouw lichaam, lees wat er gebeurt in jouw omgeving, lees wat er gebeurt in het universum, lees de orde in het universum, lees wat het leven inhoudt, lees wat er in het verleden is gebeurd, lees wat de vroegere volkeren is overkomen. Lees, leer, memoreer en trek er lezing uit. Met andere woorden, islam hecht veel waarde aan kennis, wetenschap en zelfontplooiing door te lezen. 

Tegenwoordig maken de snelle veranderingen in het sociaal-culturele leven en de duizelingwekkende ontwikkelingen op het gebied van technologie, het noodzakelijk dat er we het verleden en het heden goed lezen, dat we een verstandig plan maken voor de toekomst en idealen moeten neerzetten. 

Dit is dan ook de reden waarom de Islamitische Stichting Nederland, voor alle vrijwilligers die dienstdoen in de diverse moskeeën het project “Ik lees en geef een lezing aan het boek” is gestart. (De bedoeling is dat er activiteiten worden ontwikkeld om te lezen, te interpreteren en om gesprekken te starten over het gelezen).  In dit kader is dan ook in het jaar 2022 dit project  “Ik lees en geef een lezing aan het boek” van start gegaan. 

Tijdens dit project waarvoor een startsein werd gegeven in Noord-Brabant, (Zuid – Holland en Noord – Holland volgen in maart), zal er elke maand, binnen een bepaalde thema, diverse boeken worden gelezen. Elke maand zal worden afgesloten met een panel waarbij het boek zal worden besproken. Eerste thema is het leven van onze gezegende Profeet Mohammed (vrede zij met Hem). 

Het project zal starten met het boek “Het leven van onze Profeet” van de waarde schrijver Salih Suruc. De deelnemers aan het project zullen worden gevraagd om van 1 februari 2022 tot 28 februari 2022 het boek te lezen, hun bevindingen en gevoelens over het boek op papier te zetten en dit naar info@islamicinstitute.nl te mailen. 

De evaluatie zal algemene informatie over de schrijver, de ideeën over het boek, de favoriete delen en een verslag van wat de lezer het meest heeft geraakt, dienen te bevatten.  

De maand zal worden afgesloten met een panel waaraan de jongeren deel zullen nemen die er bovenuit steken met hun bevindingen over het boek. De deelnemende jongeren zullen verschillende geschenken krijgen; de details hierover zullen later volgen.  

Coördinatrice van dit Project is mevrouw Sefkat Koc, zij is vrijwilligster bij de Yesil Moskee in Roosendaal die verbonden is aan de ISN. Voor uitgebreide informatie en uw vragen kunt u een mail sturen naar info@islamicinstitute.nl.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.