Persbericht n.a.v. Terreuracties bij de Tevhit moskee in Venlo

Helaas is wederom een moskee geconfronteerd met terreur vanuit rechts-extremistische hoek. Dit keer de bij de Islamitische Stichting Nederland aangesloten Tevhit Moskee in Venlo. Deze radicale acties zijn bedoeld om de islamitische gemeenschap ernstige vrees aan te jagen, mensen tegen elkaar op te hitsen en daarmee de samenleving ernstig te ontwrichten. Het bestuur van de moskee heeft ondertussen aangifte gedaan en zal alles in het werk stellen om de daders zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk aan te klagen.

Wij betreuren het gegeven dat het normaal lijkt dat in ons land moslims het doelwit zijn van rechtse terreur: anti-islamitische / anti-moslim leuzen, vernielingen aan moskeeën en bedreigingen zijn aan de orde van de dag. Het onderzoek van Ineke van der Valk laat zien dat van de naar schatting 475 moskeeën in Nederland, meer dan een derde (39 % van de moskeeën) in de afgelopen tien jaar te maken hebben gehad met één of meerdere voorvallen van discriminatoire agressie en geweld. De daadwerkelijke cijfers zullen aanzienlijk hoger liggen, aangezien niet alle incidenten gemeld worden.

Uit onderzoek blijkt ook dat moslims zich steeds vaker ontheemd en onveiliger voelen in Nederland. Gezien de huidige (internationale) spanningen, maatschappelijke ontwikkelingen en de opkomst van anti-islamitische / anti-moslimpartijen, vrezen wij dat het huidige negatieve sentiment alleen nog maar zal toenemen. De spanningen en de dreigingen richting moskeeën is een realiteit waar wij niet om heen kunnen.

Het kabinet heeft onlangs een Handreiking Veilige Moskee gepubliceerd. Een goed begin, want daardoor weten betrokken partijen (moskee, gemeente en politie) elkaar beter te vinden. Echter, er wordt in de islamitische gemeenschap in toenemende mate de vraag gesteld of dit voldoende is. Alhoewel de impact van de hiervoor genoemde acties tegen de islamitische gemeenschap groot is, zijn de publieke reacties veelal lauw. Soms zien we zelfs goedkeuring en begrip voor dergelijke rechts-extremistische terreuracties.

De Islamitische Stichting Nederland spreekt haar afkeer uit over het voorval van de afgelopen dagen. De islam, moslims en moskeeën zijn een integraal onderdeel van Nederland en deze wandaad treft daarmee de gehele samenleving. Hoe we hiermee omgaan is aan ons allen, Nederlanders met en zonder moslimachtergrond. Wij zijn er van overtuigd dat naast concrete veiligheidsmaatregelen, de dialoog leidend moet zijn. In samenspraak met de politie, lokale en landelijke overheid zal moeten worden bezien hoe te handelen in deze kwestie om te voorkomen dat er een escalatie kan plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dhr. Ayhan Tonca
06-54293670

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.