HULPACTIE VOOR ROHINGYA

De Rohingya-minderheid in het Zuidoost-Aziatische land Myanmar wordt sinds een aantal jaren belaagd door onderdrukking en vervolging. Het geweld jegens Rohingya is de afgelopen dagen sterk toegenomen tot het niveau van genocide. Men is bezig met het realiseren van een etnische zuivering jegens Rohingya-moslims in de staat Rakhine.

Met haar ernstige schendingen van de mensenrechten worden dorpen die bewoond worden door Rohingya compleet van de kaart geveegd en zijn veel dorpelingen genoodzaakt hun huis en haard te verlaten en te vluchten.

Duizenden Rohingya-moslims zijn op de vlucht geslagen om te ontsnappen aan de levensbedreigende situatie. Ze pogen buurland Bangladesh binnen te komen, zowel over land als over zee. In grensgebieden wachten duizenden vluchtelingen hun lot af. Waarnemers in de betreffende regio melden dat ze geen woorden kunnen vinden om het geweld in Myanmar te omschrijven en dat spoedige humanitaire hulp van levensbelang is.

In dat kader willen wij als Islamitische Stichting Nederland (ISN) niet lauwhartig blijven tegenover de humanitaire crisis in de staat Rakhine in Myanmar. Te midden van deze etnische zuivering waar de geglobaliseerde wereld getuige van is, staan wij als ISN aan de zijde van de Rohingya-moslims. Wij nodigen de gehele mensheid uit om empathie te tonen met de erbarmelijke toestand van de Rohingya-minderheid en om naar draagkracht de helpende hand te bieden en hen bij te staan door het verlenen van noodhulp. Als ISN willen we hieraan bijdragen door middel van een grootschalige geldinzamelingsactie.

Onze inzamelingsactie omvat twee onderdelen:

  1. Al onze moskeeën houden op vrijdag 15 september 2017 een collecte ten behoeve van Rohingya-moslims. Het ingezamelde bedrag wordt formeel vastgesteld en vastgelegd, en wordt overgemaakt op het hieronder getoonde rekeningnummer.
  2. Bijgaande posters worden in onze moskeeën geplaatst, zodat individuen ook zelf kunnen doneren. Dit kan gedurende de maand september 2017.

 Het ingezamelde bedrag wordt met de medewerking van Stichting Diyanet Turkije – dat momenteel actief is in het noodgebied – op de plaats van bestemming gebracht, ten behoeve van de slachtoffers.

Middels deze oproep wil ik het belang van deze inzamelingsactie benadrukken en vraag ik moskeebestuurders en geloofsbedienaren om hun welwillende medewerking. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wens u succes met uw werkzaamheden.

Namens de Raad van Bestuur,

Mehmet Yürek
Secretaris

REKENINGGEGEVENS HULPACTIE ROHINGYA-MOSLIMS
REK. NR.        : NL75 RABO 0130 40 45 35
T.N.V.              : ISN ACTIES-KAMPANYA

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.