Moskeebestuurders uit zuidelijke regio’s geïnformeerd omtrent wijziging managementstructuur

Op 2 november 2018 vond er een regionale bijeenkomst plaats waarin moskeebestuurders geïnformeerd werden over het gewijzigde organisatiemodel van Islamitische Stichting Nederland (ISN).

De bijeenkomst vond plaats in de ISN Laleli Moskee te Rotterdam en werd bijgewoond door diverse ambtsdragers en bestuurders. Onder de aanwezigen bevonden zich Aytaç Yılmaz (Consul-Generaal van de Republiek Turkije te Rotterdam), dr. Ali Parlak (Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken en Attaché voor Religieuze Zaken ambtsregio Rotterdam), Osman Gülbe (Secretaris Raad van Toezicht ISN), Muhsin Köktaş (Penningmeester Raad van Toezicht), Adil Çiftçi en Recep Ayaz (beiden Lid Raad van Toezicht), Cengiz Korkmaz (Voorzitter College van Bestuur), Mustafa Yiğit (Penningmeester College van Bestuur), Mehmet Okumuş (Secretaris College van Bestuur) en ISN-moskeebestuurders uit de zuidelijke provincies.

De bijeenkomsten startten met informatieve toespraken van Yılmaz en Parlak, waarin zij het belang van goed bestuurderschap onderstreepten. Nadien hielden ISN-bestuurders een uitvoerige presentatie over het gewijzigde organisatiemodel van ISN, gevolgd door een voorlichting over godsdienstonderwijs in moskeeën, veiligheidsvoorzieningen rondom gebedshuizen en over overige actuele onderwerpen. De presentatie, die met grote belangstelling werd gevolgd, werd gekenmerkt door interactief contact tussen de deelnemers. Er werd ingegaan op de door de moskeebestuurders voorgelegde cases. Ook kwamen meerdere suggesties naar voren, die een voor een werden vastgelegd voor nadere beschouwing.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.