Moskeebestuurders uit zuidelijke regio’s geïnformeerd omtrent wijziging managementstructuur

Op 2 november 2018 vond er een regionale bijeenkomst plaats waarin moskeebestuurders geïnformeerd werden over het gewijzigde organisatiemodel van Islamitische Stichting Nederland (ISN).

De bijeenkomst vond plaats in de ISN Laleli Moskee te Rotterdam en werd bijgewoond door diverse ambtsdragers en bestuurders. Onder de aanwezigen bevonden zich Aytaç Yılmaz (Consul-Generaal van de Republiek Turkije te Rotterdam), dr. Ali Parlak (Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken en Attaché voor Religieuze Zaken ambtsregio Rotterdam), Osman Gülbe (Secretaris Raad van Toezicht ISN), Muhsin Köktaş (Penningmeester Raad van Toezicht), Adil Çiftçi en Recep Ayaz (beiden Lid Raad van Toezicht), Cengiz Korkmaz (Voorzitter College van Bestuur), Mustafa Yiğit (Penningmeester College van Bestuur), Mehmet Okumuş (Secretaris College van Bestuur) en ISN-moskeebestuurders uit de zuidelijke provincies.

De bijeenkomsten startten met informatieve toespraken van Yılmaz en Parlak, waarin zij het belang van goed bestuurderschap onderstreepten. Nadien hielden ISN-bestuurders een uitvoerige presentatie over het gewijzigde organisatiemodel van ISN, gevolgd door een voorlichting over godsdienstonderwijs in moskeeën, veiligheidsvoorzieningen rondom gebedshuizen en over overige actuele onderwerpen. De presentatie, die met grote belangstelling werd gevolgd, werd gekenmerkt door interactief contact tussen de deelnemers. Er werd ingegaan op de door de moskeebestuurders voorgelegde cases. Ook kwamen meerdere suggesties naar voren, die een voor een werden vastgelegd voor nadere beschouwing.

ISN-bestuurders brengen beleefdheidsbezoek aan moskeeën te Hoogvliet en Vlaardingen

Diverse bestuursleden van Islamitische Stichting Nederland (ISN) hebben op 31 oktober 2018 een officieel bezoek gebracht aan een tweetal lokale moskeevestigingen die gelieerd zijn aan ISN.

De bezochte moskeevestigingen zijn ISN Merkez Moskee te Hoogvliet en ISN Eyüp Sultan Moskee te Vlaardingen. De bezoeken werden afgelegd door een afvaardiging die bestond uit Muhsin Köktaş (Penningmeester Raad van Toezicht), Recep Ayaz (Lid Raad van Toezicht) en Cengiz Korkmaz (Voorzitter College van Bestuur). 

Tijdens deze formele bezoeken overlegden de ISN-bestuurders met de lokale moskeebestuurders over actuele thema’s. Tevens werd de afvaardiging geïnformeerd omtrent de reguliere activiteiten die de moskeeën ontplooien en werden eventuele gesignaleerde knelpunten vastgelegd.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.