Liefdadigheid in Kameroen die de harten van de mensen heeft gewonnen

Met steun van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) is er een social life improvement project gelanceerd voor vluchtelingen die verblijven in het vluchtelingenkamp van Garoua Boulai in het Oost-Afrikaanse land Kameroen. Dit project, dat in samenwerking met het Adviseurschap voor Religieuze Zaken te Kameroen is gerealiseerd, heeft vele gezichten verblijd.

Het is niet voor het eerst dat ISN zich richt op Kameroen. Zo’n vijf maanden geleden heeft ISN voedselhulp verleend in het kamp. Dr. Hamza Yildirim (Coördinator van het Adviseurschap voor Religieuze Zaken bij de Ambassade te Yaounde) heeft het gebied hoogstpersoonlijk bezocht en was getuige van de grieven van de aldaar verblijvende broeders en zusters. Hij heeft gezien dat de vluchtelingen er in erbarmelijke omstandigheden leven en deed een oproep om het leed van de vluchtelingen te verzachten.

ISN heeft gehoor gegeven aan deze oproep en heeft ervoor gezorgd dat er 1300 bedden zijn uitgedeeld in het kamp waar zo’n tienduizend vluchtelingen verblijven. Dit zorgde voor vreugdevolle taferelen onder de vluchtelingen.Zonder uw donatie was dit project er niet geweest. Daarom zijn wij iedereen die financieel heeft bijgedragen aan dit liefdadigheidsproject erg erkentelijk. Ook voor andere liefdadigheidsprojecten rekenen wij op uw hulp. Wij zien het als een collectieve verantwoordelijkheid om de allerarmsten en de meest kwetsbare mensen, waar ter wereld dan ook, te helpen.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.